Η Οργάνωση Γη είναι μια ελληνική, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2010. Στόχος  της η εδραίωση της έννοιας της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτή ορίζεται από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας βιωματική μη τυπική εκπαίδευση για όλες τις ηλικίες. Οι δράσεις της, προτείνουν ένα νέον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος, αποτελώντας ένα ζωντανό παράδειγμα ενός αειφόρου τρόπου σκέψης και λειτουργίας για έναν βιώσιμο πλανήτη.

 

Προγράμματα της Οργάνωσης Γη εφαρμόζονται σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες εντός του αστικού ιστού της Αθήνας, με έμφαση στα Σχολεία, σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και στο Πρότυπο Κέντρο Περιβαλλοντικής Μάθησης που δημιούργησε η Οργάνωση στο Ίλιον-Αττικής, με την ονομασία «Κέντρο της Γης». Για την υλοποίηση τους, η Οργάνωση Γη έχει εδραιώσει συνεργασίες με εταιρείες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, την ακαδημαϊκή κοινότητα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, και πλήθος οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών εντός κι εκτός Ελλάδος.

 

Οι Δράσεις της Οργάνωσης Γη εξελίσσονται πάνω σε 3 βασικούς άξονες:

- Προγράμματα Περιβαλλοντικής Δράσης & Μάθησης

- Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, Ανέργων, ΑΜΕΑ, Προσφύγων, Μεταναστών & άτομα τρίτης ηλικίας.

- Προγράμματα Υπεύθυνης και Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας.

 

Να διασφαλίσει, έως το 2030, ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, και μεταξύ άλλων, μέσω της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και μέσω του βιώσιμου τρόπου ζωής, να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την προώθηση της ειρήνης και της μη βίας, την ταυτότητα του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και την αναγνώριση της πολιτιστικής ποικιλίας και της συμβολής της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Ο πρώτος σπόρος της Oργάνωσης «φυτεύτηκε» στα τέλη του 2008. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2010. Τα σαράντα ιδρυτικά (40) μέλη της προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (media, academics, business background, design), καλύπτοντας σχεδόν όλους τους αναγκαίους τομείς για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.

 
 

Από το 2012 περισσότερα από 70.000 παιδιά και 50.000 ενήλικες πήραν μέρος στα προγράμματα περιβαλλοντικής δράσης, κοινωνικής ενδυνάμωσης & υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Επίσης, η Οργάνωση Γη συνεργάστηκε με 18 Πανεπιστήμια, 7 Ιδρύματα, 40 εταιρείες, 18 κρατικούς φορείς και πάνω από 100 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη

Η Οργάνωση Γη κατέχει την προεδρεία της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη. Αποτελεί το συντονιστικό όργανο των ελληνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης. Σήμερα εκπροσωπεί οργανώσεις, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες υποστηρίζονται από μεγάλο τμήμα των Ελλήνων πολιτών και έχουν σημαντική παρουσία στη χώρα μας και σε πολλές περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου.

 

IFOAM

H Οργάνωση Γη αποτελεί την Ειδική Γραμματεία της IFOAMAgriBioMediterraneo (ABM). HIFOAM είναι η Διεθνής Ομοσπονδία των Κινημάτων της Βιολογικής Γεωργίας,με σκοπό την υιοθέτηση των οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων που στηρίζονται στις αρχές της βιολογικής γεωργίας.

 

UN GlobalCompact

Η Οργάνωση Γη είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου (UN Global Compact), της μεγαλύτερης, παγκόσμιας πρωτοβουλίας εταιρικής υπευθυνότητας – με χιλιάδες συμμετέχοντες από περισσότερες από 150 χώρες – που έχει ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και προώθηση της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών.

 

SDGWatchEurope

Η Οργάνωση Γη είναι μέλος του SDGWatchEurope, διατομεακής συμμαχίας ΜΚΟ σε επίπεδο Ευρωπαικής Ένωσης, από τομείς όπως το περιβάλλον, η εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.α. Σκοπός του είναι να αποτελέσει μοχλό πίεσης και ελέγχου των κυβερνήσεων για την εφαρμογή της «Ατζέντας 2030» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

 

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle

2019 ORGANIZATION EARTH / POWERED BY DESIGNATURE