Εισαγωγή στη Γεωργία

Το πρόγραμμα Εισαγωγή στη Γεωργία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Οργάνωση ΓΗ, στο Κέντρο της Γης. Ήταν ένα εντατικό σεμινάριο κατάρτισης, διάρκειας 10 εβδομάδων. Περιελάμβανε πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση και απευθυνόταν σε άνεργους συμπολίτες μας, 30-50 ετών, που αποφάσισαν να αλλάξουν τρόπο ζωής και επαγγελματικό προσανατολισμό και επέλεξαν  σε αυτή τους την προσπάθεια, να έρθουν κοντά στη γη και να γνωρίσουν τα  προϊόντα της. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.