Αγρότες στην Πόλη

Διήμερα βιωματικά εργαστήρια που λαμβάνουν χώρα στο «Κέντρο της Γης», με θέμα τις βασικές αρχές της βιολογικής καλλιέργειας σε αστικούς χώρους, όπως οροφές, δώματα, αυλές, μπαλκόνια, περβάζια, παρτέρια και λαχανόκηπους. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του έργου με τίτλο «Αστική Γεωργία - Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση κατοίκων περιοχών με χαρακτηριστικά φτωχοποίησης», το οποίο υλοποιήθηκε από την Οργάνωση Γη τον Οκτώβριο του 2017 εως το Δεκέμβριο του 2018. Χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι στόχοι του έργου αφορούσαν την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και συλλογικών φορέων, την παροχή χρηστικών συμβουλών για την εφαρμογή ενεργειών αστικής γεωργίας, καθώς και τη δημιουργία σχετικών μεθοδολογικών εργαλείων.

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle

2019 ORGANIZATION EARTH / POWERED BY DESIGNATURE