Αστική Γεωργία - Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση κατοίκων περιοχών με χαρακτηριστικά φτωχοποίησης.

Το έργο με τίτλο «Αστική Γεωργία - Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση κατοίκων περιοχών με χαρακτηριστικά φτωχοποίησης» υλοποιήθηκε από την Οργάνωση Γη από τον Οκτώβριο 2017 εως το Δεκέμβριο 2018. Χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εντάχθηκε στο Θεματικό Πεδίο «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών».

Οι στόχοι του έργου, οι οποίοι αφορούσαν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και συλλογικών φορέων, την παροχή χρηστικών συμβουλών για την εφαρμογή ενεργειών αστικής γεωργίας, καθώς και τη δημιουργία σχετικών μεθοδολογικών εργαλείων, επιτεύχθηκαν μέσω των παρακάτω δράσεων:

Πραγματοποιήθηκαν 4 Ενημερωτικές Ημερίδες με τις ακόλουθες θεματικές:Τα οφέλη των αστικών καλλιεργειών και η ανάδειξη καλών πρακτικών, Παγκόσμιοι Στόχοι και η συμβολή της Αστικής Γεωργίας στην επίτευξη τους,Παιδαγωγικά Προγράμματα Σύνδεσης με τη Φύση, Αστική Γεωργία και Βιώσιμη Ανάπτυξη.Εκτιμάται ότι συμμετείχαν περισσότερα από 500 άτομα.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 156 ώρες εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια 13ων διήμερων βιωματικών εργαστηρίων στον αστικό λαχανόκηπο της Οργάνωσης Γη , στο «Κέντρο της Γης». Εκπαιδεύτηκαν 230 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες: ωφελούμενοι της ΠΕΨΑΕΕ (Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη), της Ε.ΨΥ.ΜΕ (Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικών Μελετών), του Κέντρου Αυτισμού ΣΟΣ, Πρόσφυγες από τις Δομές Φιλοξενίας Σκαραμαγκά και Σχιστού αλλά και πρόσφυγες- ωφελούμενοι της ΕΛΙΞ.

Εκδόθηκε Πρακτικός Οδηγός Υλοποίησης Ενεργειών Αστικής Γεωργίας, με βασικές πληροφορίες για τον ορισμό και τα περιεχόμενα της αστικής γεωργίας, καθώς και πρακτικές οδηγίες για την εφαρμογή της.

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle

2019 ORGANIZATION EARTH / POWERED BY DESIGNATURE