Η Οργάνωση Γη σε σύμπραξη με άλλους έξι οργανισμούς, ανέλαβε μετά από διαγωνισμό, τον διαχειριστικό ρόλο και την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνει η Πράξη «Συνέργεια για την Απασχόληση στην Δυτική Αθήνα». Η Πράξη αυτή εντάσσεται στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού». Συγχρηματοδοτήθηκε με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ)και η διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης διήρκησε 12 μήνες. Στόχος της Πράξης ήταν η οικονομική και κοινωνική ένταξη 82 ωφελούμενων της περιοχής, με απώτερο σκοπό την ενσωμάτωση των ανέργων της περιοχής στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας και συμβολή στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle

2019 ORGANIZATION EARTH / POWERED BY DESIGNATURE