Το Bluegrowth αποτελεί ένα διαγωνισμό καινοτομίας καθώς και ένα πρόγραμμα στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων που αφορά την θαλάσσια οικονομία & βιώσιμη επιχειρηματικότητα. To BlueGrowth είναι ο 1ος διαγωνισμός καινοτομίας για την θαλάσσια οικονομία που ξεκίνησε το 2014, με όραμα οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες να ενισχύσουν τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την θαλάσσια οικονομία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και δημιουργώντας ένα νέο οικοσύστημα επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών θέτοντας την θάλασσα ξανά και υπό νέο πρίσμα στην πρωτοπορία της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου.

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle

2019 ORGANIZATION EARTH / POWERED BY DESIGNATURE