top of page
viber_image_2024-02-22_13-13-19-204.jpg

ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η βιώσιμη αγροδιατροφή και η αστική βιολογική καλλιέργεια αποτελούν βασικά πεδία δραστηριότητας της Οργάνωσης Γη.

 

Οι δράσεις μας στοχεύουν στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω βιωματικών εργαστηρίων και σεμιναρίων και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματίες (αγρότες, εκπαιδευτικούς κλπ) για τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, την έξυπνη Γεωργία, τις χρηματοδοτήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα, τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την αγροδιατροφή και την υποστήριξη διεθνών καμπανιών για την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Green at You

Διευκόλυνση Πρόσβασης στην Πράσινη Απασχόληση

Ενίσχυση Ευκαιριών Απασχόλησης στον Πράσινο Τομέα

Το πρόγραμμα Green at You, με πρωτοβουλία της Fundacion Accion Contra El Hambre και συνεργασία με ευρωπαϊκούς εταίρους όπως η Universidad Politecnica de Madrid και άλλοι, επιδιώκει να ανοίξει τις πύλες της πράσινης απασχόλησης σε άτομα σε ευάλωτες καταστάσεις, με στόχο τη μείωση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού.

unnamed.jpg

Σκοπός και Αναμενόμενα Αποτελέσματα

 • Συμμαχίες για Πράσινη Μετάβαση: Σύνδεση των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την πράσινη μετάβαση με άτομα σε ευάλωτες καταστάσεις.

 • Μείωση Κοινωνικού Αποκλεισμού: Εκμετάλλευση των πράσινων θέσεων εργασίας για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και του φύλου σε πράσινους υποτομείς.

 • Δημιουργία Εκπαιδευτικών Ενοτήτων: Ανάπτυξη 58 ενοτήτων κατάρτισης, υποστηριζόμενων από μικροπιστοποιητικά, για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στον πράσινο τομέα.

unnamed.jpg

Δράσεις Έργου

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Παροχή εκπαίδευσης σε 480 άτομα για την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης στον πράσινο τομέα, είτε μέσω δια ζώσης μορφής είτε μέσω της πλατφόρμας MOOC (Massive Open Online Course).

 • Δια ζώσης και Ψηφιακή Μάθηση: Διαφοροποίηση της μεθοδολογίας μάθησης για να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι διάφορες ανάγκες των επωφελούμενων.

Επωφελούμενοι

unnamed.jpg
 • EEAK

 • Γυναίκες

 • Άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο

 • Μακροχρόνια άνεργοι

 • Ενήλικες με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο

 • Θύματα βίας ή τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας

Συντονιστής

FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE - Ισπανία

Εταίροι

unnamed.jpg
 • UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID - Ισπανία

 • FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO - Ισπανία

 • ALL DIGITAL AISBL - Βέλγιο

 • EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL - Ιταλία

 • NeXt Nuova Economia per Tutti - Ιταλία

 • Οργάνωση Γη Ελλάδα

Περίοδος υλοποίησης

2023-2025

unnamed.jpg

Δράσεις Αστικής Καλλιέργειας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Ευάλωτες και Ειδικές Ομάδες

Copy of IMG_20181119_121656.jpg

Ενεργοποίηση και Ενσωμάτωση μέσω της Βιολογικής Αστικής Γεωργίας

Η Οργάνωση Γη αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στη βιώσιμη αγροδιατροφή και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων. Μέσω βιωματικών εργαστηρίων και σεμιναρίων, προσφέρεται η ευκαιρία για εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή σε συλλογικές δραστηριότητες, προάγοντας ένα βιώσιμο τρόπο ζωής.

Θεματικές και Δράσεις

 • Βιολογική Αστική Γεωργία και Διατροφή: Ενθάρρυνση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης για τη βελτίωση της ψυχολογικής και σωματικής υγείας.

Copy of IMG_20181119_121656.jpg
 • Βιωματικά και Συλλογικά Εργαστήρια: Δημιουργία ευκαιριών για κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη νέων σχέσεων και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης μέσα από τη συμμετοχή σε κοινοτικές δράσεις.

Τοποθεσίες Δράσης

 • «Κέντρο της Γης»: Το εκπαιδευτικό κέντρο της Οργάνωσης Γη, προσφέρει τον ιδανικό χώρο για την πραγματοποίηση των εργαστηρίων.

 • Πολυχώρος EARTH K44 και Πάρκα Τσέπης: Διεξαγωγή δράσεων σε αστικούς χώρους που ενισχύουν την κοινότητα και τη σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον.

Copy of IMG_20181119_121656.jpg
 • Κοινοτικοί Λαχανόκηποι: Εφαρμογή πρακτικών λύσεων για βιώσιμη καλλιέργεια και διατροφή, ενισχύοντας την πράσινη παρουσία στις πόλεις.

Προσαρμογή στις Ανάγκες της Ομάδας

Η Οργάνωση Γη είναι έτοιμη να προσαρμόσει τα προγράμματά της στις ειδικές ανάγκες και δυνατότητες της κάθε ομάδας, παρέχοντας αναλυτική πρόταση συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να οργανώσετε ένα εργαστήριο, επικοινωνήστε στο 210 23 88275 ή μέσω email στο info@organizationearth.org. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και να προάγουμε την κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη βιώσιμων δεξιοτήτων μέσα από την αγροδιατροφική εκπαίδευση.

Copy of IMG_20181119_121656.jpg

Τα πιο δημοφιλή προγράμματά μας

 • Αγρότες στην Πόλη

 • Κατασκευή λαχανόκηπου,ταρατσόκηπου, κήπου βιοποικιλότητας ή/και κομποστοποιητή

 • Βιώσιμη Διαχείριση Βίο-Αποβλήτων

 • Επαναχρησιμοποίηση Υλικών (Upcycling)

 • Μειωση της σπατάλης τροφίμων στο νοικοκυριο

 • Συλλογική Κουζίνα

 • Σύνδεση με τη Φύση

Easy Gardening

Ανάπτυξη Εγχειριδίου Κηπουρικής για την Εκπαίδευση Ατόμων με Νοητική Αναπηρία

Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών και Ευαισθητοποίηση στην Βιολογική Κηπουρική

Συντονιστής

Confederation Galege de Personas Con Discapacidade (COGAMI) (Ισπανία)

Εταίροι

 • Organization Earth (Ελλάδα)

 • Vocation Training Centre Margarita (Ελλάδα)

 • University of Zagreb (Κροατία)

 • ASSOCIACAO PARA A RECUPERACAO DE CIDADAOS INADAPTADOS DA LOUSA (A.R.C.I.L) (Πορτογαλία)

EASY GARDENING 2.jpg
 • Ed-consult (Δανία)

Γενική περιγραφή​

Το πρόγραμμα Easy Gardening στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με νοητική αναπηρία (ΕΕΚ) στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στην σύνδεση με τη φύση και τη βιολογική γεωργία. Το πρόγραμμα έχει σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους ώστε η διαδικασία κατάρτισης και το εκπαιδευτικό υλικό να είναι χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με νοητική αναπηρία. Οι εκπαιδευτές θα είναι σε θέση να βοηθήσουν τα άτομα με νοητική αναπηρία να αναπτύξουν δεξιότητές, προετοιμάζοντάς τα για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, γεγονός που θα ενδυναμώσει την κοινωνική τους ένταξη.

EASY GARDENING 2.jpg

Σκοπός

 • Εκπαίδευση των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με νοητική αναπηρία, σε ολόκληρη την ΕΕ, στον κλάδο της σύνδεσης με τη φύση και τη βιολογική γεωργία, ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία,

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή νέων τοπικών πολιτικών που θα υποστηρίζονται και θα προωθούνται από τους νέους,

 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των νέων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το ρόλο της στην οικολογική μετάβαση της ΕΕ,

EASY GARDENING 2.jpg
 • Ανάπτυξη πολιτικής ευθύνης των πολιτών και αύξηση της συμμετοχής τους σε θέματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεών τους,

 • Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και της από κοινού μάθησης μεταξύ των εταίρων από τις διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις, προκειμένου να διαμορφωθούν τοπικές στρατηγικές και δράσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την οικολογική μετάβαση,

 • Συμβολή στη διάδοση των ευρωπαϊκών πολιτικών για το περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.

 • Κινητοποίηση όλων των μελών της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με  νοητική αναπηρία και των εκπαιδευτών τους να αναλάβουν δράση κατά της κλιματικής αλλαγής και να συμβάλουν 

EASY GARDENING 2.jpg

σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.

Δράσεις Έργου​

 • Βιβλίο βιολογικής γεωργίας για άτομα με νοητική αναπηρία και οδηγός κατάρτισης για εκπαιδευτές ατόμων με νοητική αναπηρία.

 • Εκπαίδευση στην ανάπτυξης ικανοτήτων στη Βιολογική Κηπουρική για τους εκπαιδευτές των ατόμων με νοητική αναπηρία.

 • Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για εργαζόμενους στον τομέα της κατάρτισης ατόμων με νοητική αναπηρία και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο φορέα. 

 • Παιχνίδι στρατηγικής με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτών των ατόμων με νοητική αναπηρία καθώς και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία: Grow your Food with Easy Gardening.

EASY GARDENING 2.jpg

Διάρκεια

2021-2024

​Ωφελούμενοι

​Η κύρια ομάδα-στόχος του έργου Easy Gardening είναι οι εκπαιδευτές που εργάζονται με άτομα με νοητική αναπηρία.

Οι ομάδες-στόχοι που θα ωφεληθούν έμμεσα από τις δραστηριότητες του έργου είναι τα άτομα με νοητική αναπηρία, οι εκπαιδευτές τους, οι συνεργαζόμενες οργανώσεις, οι ΜΚΟ, η τοπική κοινωνία, τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης που συνδέονται με τις δραστηριότητες του έργου, τα πανεπιστήμια καθώς και οι τοπικές αρχές και οι κυβερνητικοί φορείς.

EASY GARDENING 2.jpg

Διαβάστε περισσότερα για το έργο στη σελίδα στο Facebook  και στην ιστοσελίδα.

Το σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιεχόμενο του υλικού είναι αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ είναι υπεύθυνες για τη χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που αναφέρονται.

EASY GARDENING 2.jpg
bottom of page