Δέκα πράγματα που χρειάζεται να γνωρίζεις για την Οργάνωση Γη:

1.

Είμαστε μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργήθηκε το 2010 από ανθρώπους που πιστεύουν σε έναν πολιτισμό Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Νοημοσύνης.

2.

Το 2012 δημιουργήσαμε το Κέντρο της Γης, ένα οικολογικό πάρκο στο Ίλιον, όπου ο επισκέπτης διδάσκεται από τη λειτουργία της φύσης, αντλεί αισιοδοξία και συμμετέχει σε συλλογικές δράσεις από τις οποίες μπορεί να εμπνευστεί στην καθημερινότητα του,για ένα βιώσιμο μέλλον.

3.

Πιστεύουμε ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα, είναι πρωτίστως κοινωνικά. Για την αντιμετώπιση τους χρειάζονται ολιστικές προσεγγίσεις.

4.

Υιοθετούμε στις δράσεις μας, τη βιωματική εκπαίδευση, πιστεύουμε στην ύπαρξη της  πολλαπλής νοημοσύνης  του ανθρώπου και στις ανθρωποκεντρικές πρακτικές της βιώσιμης ανάπτυξης όπως αυτή ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη.

5.

Πιστεύουμε ότι κάθε επιχείρηση οφείλει να ενσωματώνει πρακτικές μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος της και αύξησης του κοινωνικού αποτυπώματός της. Δημιουργήσαμε το Aephoria.net με σκοπό να καλλιεργήσουμε ωφέλιμες για τη Γη και τον Άνθρωπο επιχειρήσεις.

6.

Επιθυμούμε τη μεταβολή του κυρίαρχου μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης και προτείνουμε το μοντέλο μίας κυκλικής οικονομίας.

7.

Βασιζόμαστε στην ευθύνη, την προσφορά και τη συμμετοχή των ατόμων και των ομάδων που συμμετέχουν στη συλλογική μας προσπάθεια.

8.

Αναζητάμε ενεργά και καλλιεργούμε τη συνεργασία με άλλους φορείς και συλλογικότητες.

9.

Πιστεύουμε ότι μέσα από τη διάχυση της γνώσης και των καινοτόμων πρακτικών μπορούμε όλοι να καλλιεργήσουμε έναν τρόπο σκέψης που μας οδηγεί σε συχνές, μικρές νίκες για τη βελτίωση της καθημερινότητας μας.

10.

Απορρίπτουμε τον πανικό και την καταστροφολογία  και ενδιαφερόμαστε για την ανάδειξη μίας θετικής και δημιουργικής προσέγγισης στη βάση της συνεργασίας του ανθρώπου με το οικοσύστημα και το συνάνθρωπο.