Επανάχρηση Παιχνιδιών

ToyLife

Συλλέξαμε πάνω από δύο containers παιχνίδια, μέσα σε ένα μήνα, τα οποία μοιράσαμε σε σχολεία.