1.

Είμαστε μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργήθηκε το 2010 από ανθρώπους που πιστεύουν σε έναν πολιτισμό Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Νοημοσύνης.