9.

Πιστεύουμε ότι μέσα από τη διάχυση της γνώσης και των καινοτόμων πρακτικών μπορούμε όλοι να καλλιεργήσουμε έναν τρόπο σκέψης που μας οδηγεί σε συχνές, μικρές νίκες για τη βελτίωση της καθημερινότητας μας.