8.

Αναζητάμε ενεργά και καλλιεργούμε τη συνεργασία με άλλους φορείς και συλλογικότητες.