7.

Βασιζόμαστε στην ευθύνη, την προσφορά και τη συμμετοχή των ατόμων και των ομάδων που συμμετέχουν στη συλλογική μας προσπάθεια.