6.

Επιθυμούμε τη μεταβολή του κυρίαρχου μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης και προτείνουμε το μοντέλο μίας κυκλικής οικονομίας.