5.

Πιστεύουμε ότι κάθε επιχείρηση οφείλει να ενσωματώνει πρακτικές μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος της και αύξησης του κοινωνικού αποτυπώματός της. Δημιουργήσαμε το Aephoria.net με σκοπό να καλλιεργήσουμε ωφέλιμες για τη Γη και τον Άνθρωπο επιχειρήσεις.