4.

Υιοθετούμε στις δράσεις μας, τη βιωματική εκπαίδευση, πιστεύουμε στην ύπαρξη της  πολλαπλής νοημοσύνης  του ανθρώπου και στις ανθρωποκεντρικές πρακτικές της βιώσιμης ανάπτυξης όπως αυτή ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη.