2.

Το 2012 δημιουργήσαμε το Κέντρο της Γης, ένα οικολογικό πάρκο στο Ίλιον, όπου ο επισκέπτης διδάσκεται από τη λειτουργία της φύσης, αντλεί αισιοδοξία και συμμετέχει σε συλλογικές δράσεις από τις οποίες μπορεί να εμπνευστεί στην καθημερινότητα του,για ένα βιώσιμο μέλλον.