10.

Απορρίπτουμε τον πανικό και την καταστροφολογία  και ενδιαφερόμαστε για την ανάδειξη μίας θετικής και δημιουργικής προσέγγισης στη βάση της συνεργασίας του ανθρώπου με το οικοσύστημα και το συνάνθρωπο.