10. Μείωση των ανισοτήτων

Άμβλυνση των ανισοτήτων κάθε είδους και η προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης όλων των ανθρώπων σε κρατικό, διασυνοριακό και παγκόσμιο επίπεδο.

CRStkAhVEAA_lrh

Η ανισότητα είναι συνυφασμένη με κάθε πτυχή της κοινωνικής και προσωπικής μας ζωής. Οι ανισότητες μεταξύ των  πολιτών υπάρχουν λόγω οικονομικών συνθηκών, ηλικίας,  φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού προσδιορισμού ή άλλης κατάστασης. Αλλά οι ανισότητες δεν μένουν μόνο εντός των συνόρων ενός σπιτιού, ενός κράτους ή μιας ηπείρου επεκτείνονται σε όλο τον πλανήτη και αφορούν στους διαχωρισμούς σε βορά-νότο, ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, υποθηκεύοντας την παγκόσμια ειρήνη και την ασφάλεια.

Η εισοδηματική ανισότητα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί παγκόσμιες λύσεις. Προτείνονται μεταξύ άλλων ρυθμιστικές παρεμβάσεις και παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών ροών, ενθάρρυνση χορήγησης αναπτυξιακής βοήθεια και άμεσων ξένων επενδύσεων σε χώρες που το έχουν ανάγκη, όπως και η διευκόλυνση της ασφαλούς μετανάστευσης και της κινητικότητας των ανθρώπων είναι επίσης ένας σημαντικός τομέας δουλειάς για τη γεφύρωση του χάσματος.

 

 

 

Κάποιοι αριθμοί

Τα μεγέθη της εισοδηματικής ανισότητας διευρύνονται:

Το 10% των πλουσιότερων του παγκόσμιου πληθυσμού κερδίζει ετησίως το 40% συνολικού παγκόσμιου εισοδήματος.
Το 10 % των πιο φτωχών κερδίζει μεταξύ 2% – 7% του συνολικού παγκόσμιου εισοδήματος.
Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ανισότητα έχει αυξηθεί κατά 11% την τελευταία 10ετία, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του πληθυσμού.
Η πλειοψηφία των νοικοκυριών στις αναπτυσσόμενες χώρες (περισσότερο από το 75 %του πληθυσμού), ζουν σήμερα σε κοινωνίες με πιο άνιση κατανομή πλούτου από ότι την δεκαετία του 1990.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι, η ανισότητα αποτελεί εμπόδιο σε κάθε αναπτυξιακή διαδικασία, επηρεάζοντας την ποιότητα των σχέσεων στην δημόσια σφαίρα, στον πολιτικό τομέα καθώς και την αντίληψη των ανθρώπων γύρω από τις έννοιες της πληρότητας και της αυτοεκτίμησης.
Τα παιδιά που ζουν στις περιοχές που αποτελούν το 20%των φτωχότερων του πλανήτη εξακολουθούν να έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν πριν από τα πέμπτα γενέθλια τους, σε σχέση με τις πλουσιότερες.
Τα άτομα με αναπηρίες έχουν έως και 5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό από άλλες κοινωνικές ομάδες.
Παρά τη συνολική μείωση της μητρικής θνησιμότητας στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έως και τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν κατά τη γέννα από τις γυναίκες που ζουν σε αστικά κέντρα.

Η διεύρυνση των ανισοτήτων είναι ένα κάλεσμα για δράση που απαιτεί την υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών και την προώθηση της οικονομικής ένταξης όλων, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή ή την εθνικότητα.

Global_Inequalities

Η πρόσφατη παγκόσμια επιτυχία του βιβλίου του Τομά Πικετί (Γάλλος Οικονομολόγος, το κύριο μέρος του έργου του αφορά στην ιστορική εξέλιξη των ανισοτήτων.)  «Το Κεφάλαιο τον 21ο Αιώνα» έχει κάτι το ενδιαφέρον! Λες και η απλή δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τις ανισότητες του πλούτου και των εισοδημάτων να έχει μια άμεση πολιτική και ηθική επίπτωση.

Αιώνες ολόκληροι σκέψεων και συζητήσεων μας έμαθαν ότι το νόημα που αποδίδεται στις ανισότητες εξαρτάται από το κοινωνικό και ηθικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετούνται. Αντιπαραβάλλοντας τις δημοκρατικές κοινωνίες με την εποχή της αριστοκρατίας, ο Τοκβίλ έγραφε στο Δημοκρατία στην Αμερική: «Όταν η ανισότητα είναι ο κανόνας σε μια κοινωνία, οι μεγαλύτερες ανισότητες δεν εκπλήσσουν. Όταν το επίπεδο είναι λίγο πολύ ίδιο, ακόμη και η μικρότερη ανισότητα ενοχλεί. Για τον λόγο αυτό, όσο μεγαλύτερη είναι η ισότητα τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη για ισότητα».

Οι ανισότητες στον κόσμο δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλες. Πρόσφατη έκθεση της Oxfam, αναφέρει ότι η συνολική περιουσία του 1% των πιο πλουσίων θα ξεπεράσει το 2016 την περιουσία του υπολοίπου 99%. Σύμφωνα με τον Πικετί, ο κύκλος της ανισότητας ξεκίνησε την τελευταία τριακονταετία. Και οι ανισότητες σήμερα θυμίζουν τις αρχές του 20ού αιώνα.

20121013_srm001

Οι αιτίες της όξυνσης των ανισοτήτων είναι πολλές. Με την παγκοσμιοποίηση και την είσοδο της Κίνας στην παγκόσμια αγορά εργασίας, εμφανίστηκε μεγάλος αριθμός εργατών με χαμηλή ειδίκευση που «τράβηξε» τους μισθούς προς τα κάτω στις πιο πλούσιες χώρες. Από την άλλη πλευρά, η παγκοσμιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος επέτρεψε στους δισεκατομμυριούχους να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε πιο αποδοτικούς τόπους. Ενώ πολλές φορές η άτολμη κρατική πολιτική σε διάφορους τομείς, και κυρίως στην εκπαίδευση, διευρύνει το πρόβλημα.

Όταν ρωτήθηκε πρόσφατα σε τηλεοπτική της συνέντευξη, η διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ αντιπαρέθεσε τις δικές της εξηγήσεις. Κατά την άποψή της, η επιτάχυνση των ανισοτήτων συνδέεται με δύο φαινόμενα: τη χρηματοπιστωτική κρίση και την τεχνολογική πρόοδο. Και η επιτάχυνση αυτή βλάπτει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε μια παγκόσμια έρευνα που διεξήχθη από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, κανένας από τους φορείς χάραξης πολιτικής από όλο τον κόσμο δεν αμφισβητεί ότι η ανισότητα είναι από τις πιο σοβαρές απειλές για την μακροπρόθεσμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών του πλανήτη μας.

Δείτε τον Παγκόσμιο Στόχο για την εξάλειψη των ανισοτήτων μέσα από την εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών https://youtu.be/09pF3-qrpoQ

Για περισσότερους παγκόσμιους στόχους μείνετε συντονισμένοι με την Οργάνωση Γη!

global-goals-ogi430