4. Ποιοτική εκπαίδευση για όλους

TGG_Icon_Color_04Διασφάλιση εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για όλους και προώθηση των ισότιμων και ποιοτικών ευκαιριών δια βίου μάθησης

Η ποιοτική εκπαίδευση για όλους είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς παγκόσμιους στόχους, μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους όλων των ηλικιών  δεξιότητες και γνώση  για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Η επένδυση μίας χώρας στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού τομέα της είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας της. Χωρίς αυτή την επένδυση, η πρόοδος σε όλους τους παγκόσμιους δείκτες για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα είναι ελλιπής.

Από το 2000 και τους Στόχους της Χιλιετίας υπήρξε πρόοδος στην επίτευξη του στόχου της πρόσβασης σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλους. Το συνολικό ποσοστό εγγραφής στο σχολείο (σε αναπτυσσόμενες περιοχές)  είχε αυξηθεί σε ποσοστό 91% μέσα σε μία 15ετία, μειώνοντας στο μισό τον παγκόσμιο αριθμό των παιδιών που βρίσκονται εκτός σχολείου.

Ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν! Τα παιδιά από τα φτωχότερα νοικοκυριά είναι τέσσερις φορές πιο πιθανό να μείνουν εκτός σχολείου. Οι ανισότητες πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, επίσης, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Οι προκλήσεις ως το 2030

 

4a

 

4b

 

Η προσβασιμότητα και η ποιότητα είναι οι δύο λέξεις κλειδιά για την καθολική επίτευξη του στόχου αυτού.

Προσβασιμότητα: Αυτή τη στιγμή, περίπου 60 εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο για διάφορους λόγους. Σε αυτόν τον αριθμό χρειάζεται να προσθέσουμε 781 εκατομμύρια αναλφάβητους ενήλικες και νέους που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να συνεχίσουν τις σπουδές τους. 103 εκατομμύρια από την παγκόσμια νεολαία στερείται βασικών δεξιοτήτων και περισσότερο από το 60% αυτών, είναι γυναίκες.

Ποιότητα: Η γνώση που μπορεί να πάρει ο μαθητής μέσα στην σχολική τάξη είναι το ένα κομμάτι. Η ποιοτική εκπαίδευση είναι το ουσιαστικό ζητούμενο, γι αυτό τα Ηνωμένα Έθνη υιοθετούν πρακτικές βιωματικής εκπαίδευσης και διεκδικούν πιο ποιοτικά προγράμματα σπουδών και μετρήσιμα αποτελέσματα, ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες, επικεντρώνοντας τη σημασία στη διάχυση της γνώσης, στην βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών, στην εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισμού και στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών και τη διασύνδεση τους με τις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου.

Η επίτευξη του στόχου για μία ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για όλους και η διασφάλιση ότι όλα τα αγόρια και τα κορίτσια θα έχουν την δυνατότητα να ολοκληρώνουν τη δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2030, είναι ένα μεγάλο στοίχημα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Οι ανάγκες κατάρτισης και δια βίου μάθησης του ανθρώπινου πληθυσμού, καταγράφονται στον επιμέρους στόχο της ισότιμης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή επαγγελματική κατάρτιση και στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων με στόχο την επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Οργάνωση Γη και η Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Οργάνωση Γη αποτελεί μία ενεργή κοινότητα ανθρώπων με συλλογικές, δημιουργικές δράσεις και εκπαιδευτικές δομές, με σκοπό να φέρει κοντά ανθρώπους, ιδέες και πρακτικές που εξερευνούν, ανακαλύπτουν και δημιουργούν μία εύφορη σχέση:

– του ανθρώπου με τη γη

– του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο

– της οικονομίας με τη κοινωνία και το οικοσύστημα.

Γι αυτό όλες οι δράσεις μας συμπυκνώνουν τα χαρακτηριστικά της μη τυπικής εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη:

• Προσπαθούμε το σύνολο των μεταδιδόμενων γνώσεων που απορρέουν από την συγκεκριμένη δράση να ενσωματώνεται στη καθημερινή προσωπική και επαγγελματική ζωή.
• Δίνουμε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να λειτουργούν στο φυσικό περιβάλλον. Παρατηρούμε, εξερευνούμε, μαθαίνουμε.
• Χρησιμοποιούμε πολλαπλές μεθόδους παιδαγωγικής προσέγγισης (τέχνη, γραπτός λόγος, βιωματική δράση, παιχνίδι κτλ.), ενσωματώνοντας στη τυπική, τη μη τυπική εκπαίδευση με σκοπό την παραγωγή βιώματος και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
• Προτείνουμε ομαδικές δράσεις που έχουν σχεδιαστεί συλλογικά κι ένας από τους σκοπούς που επιτελούν είναι η κοινωνικοποίηση και η ενσωμάτωση κοινωνικών αξιών.
• Δημιουργούμε δίκτυο συνεργατών και από τους τρεις τομείς, οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον καθώς οι δράσεις βασίζονται στη συνεργασία πολλών ομάδων, φορέων και ανθρώπων.
• Σεβόμαστε και συνδυάζουμε τα τοπικά πολιτισμικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του τόπου μας.
• Ενσωματώνουμε στο σχεδιασμό κάθε δράσης, την καταγραφή, την αξιολόγηση και την επιβράβευση.
• Απευθυνόμαστε σε όλους, χωρίς περιορισμούς.

Δείτε τα βιωματικά εκπαιδευτικά μας προγράμματα για μαθητές

Δείτε τη Κυριακή στη Γη για όλη την οικογένεια.

Δείτε το Πρόγραμμα Εισαγωγή στη Γεωργία για την εκπαίδευση ανέργων.

Δείτε το Aephoria.net για την εκπαίδευση νέων επιχειρηματικών ομάδων.

Αν θέλετε να πάρετε μέρος στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Οργάνωσης Γη για τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη #Citizens4GlobalGoals συμπληρώστε τη Φόρμα Συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας !

Μείνετε συντονισμένοι με την Οργάνωση Γη!

global-goals-ogi430