OGI-logo-green2-200

2010 – η Αρχη

Ο πρώτος σπόρος της Oργάνωσης «φυτεύτηκε» στα τέλη του 2008. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2010. Τα σαράντα ιδρυτικά (40) μέλη της προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, καλύπτοντας σχεδόν όλους τους αναγκαίους τομείς για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.
Στην πορεία πραγματοποίησης του οράματος της οργάνωσης, άμεση στρατηγική επιδίωξη ήταν η δημιουργία μιας νέας περιβαλλοντολογικής υποδομής στην Αττική, το Κέντρο της Γης, με σκοπό να αποτελέσει ένα ζωντανό παράδειγμα, όσων η Οργάνωση Γη πιστεύει. Σκοπός της είναι η καλλιέργεια και διάδοση της Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Νοημοσύνης (Environmental Social Intelligence – ESI), στην κοινωνία.

2012 – ταξιδι στο κεντρο της γης

Τον Ιανουάριο του 2012 η Οργάνωση Γη ανοίγει τις πόρτες του Κέντρου της Γης, ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης.
Τα κρίσιμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα μας χτυπάνε την πόρτα καθημερινά, ζούμε σε κάθε τους διάσταση. Σκοπός του Κέντρου της Γης είναι να εμπνεύσει στους ανθρώπους την απαραίτητη αυτοπεποίθηση ώστε να μπορούν να απολαύσουν και να εκτιμήσουν τη δύναμη της ζωής και της φύσης. Από εκεί ξεκινά η καλή συμβίωση με τους γύρω μας και συνεχίζει ως την εσωτερική γαλήνη. Ο άνθρωπος καλείται σήμερα να ανακτήσει τον σεβασμό για τον άνθρωπο – για τον εαυτό του και τον διπλανό του, καλείται να αγκαλιάσει τις διαφορετικές κοινωνίες που εκείνος δημιουργεί και μέσα στις οποίες αναπτύσσεται και, κυρίως, καλείται να αναλάβει ενεργό δράση για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στον πλανήτη μας.
Το Κέντρο της Γης δημιουργήθηκε για να ενημερώνει και κυρίως να εμπνέει τους επισκέπτες του, πάντα μέσα στη λογική της συλλογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Μέσα από την ενίσχυση της επαφής του ανθρώπου με τη φύση, μια επαφή που, όπως έχει αποδειχτεί από επιστημονικές έρευνες, θεωρείται από τις πιο ευεργετικές δραστηριότητες για την ψυχική υγεία ενός ανθρώπου και ιδιαίτερα των παιδιών. Αυτήν την απλή και δυνατή σχέση θέλουμε να αναδείξουμε.

 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΔΡΑΣΗ

Το σημείο εκκίνησης της Οργάνωσης Γη δεν είναι μόνο η διάδοση ενός οικολογικού μηνύματος, αλλά η κοινωνική ευαισθητοποίηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες λόγω της γενικότερης περιβαλλοντικής υποβάθμισης και η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσα από τις συλλογικές μας δράσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, διαδίδουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για όλες αυτές τις ενέργειες στις οποίες μπορούμε να προβούμε, ενέργειες που δίνουν ρεαλιστικές λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα και δρουν θετικά για τον ανθρώπινο ψυχισμό, διαμορφώνοντας μια θετική εσωτερική αίσθηση στον καθένα μας που συνδέεται με την ποιότητα της ζωής και την συλλογική ευημερία.
Η Οργάνωση Γη εργάζεται πάνω σε δύο άξονες: αφ’ ενός στη διεξοδική ενημέρωση του πολίτη-καταναλωτή για τις εναλλακτικές επιλογές και τις αποτελεσματικότερες φιλο-περιβαλλοντικές πρακτικές που μπορεί να υιοθετήσει και αφ’ ετέρου στη διοργάνωση δραστηριοτήτων οι οποίες εντάσσονται σε ένα εναλλακτικό μοντέλο δράσεων με ταυτόχρονα περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό όφελος. Τέτοιες είναι οι δράσεις της κοινωνικής οικονομίας, του εθελοντισμού και η γενικότερη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση και «παραγωγή» αυτού που θέλουμε να αποκαλούμε «το δικό μας αύριο».
Και οι δύο άξονες δράσης της Οργάνωσης Γη έχουν έναν κεντρικό στόχο: προτρέποντας τους ανθρώπους να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους με απλές μικρές αλλαγές στις καθημερινές τους συνήθειες (όπως σωστότερη διατροφή, επαφή με τη γη, συνειδητή ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ), η Οργάνωση Γη αποσκοπεί στην υιοθέτηση από όλους μιας νέας προοπτικής ατομικής στάσης ζωής, που είναι το προαπαιτούμενο για την ανεύρεση ενός ποιοτικότερου συλλογικού οράματος για το μέλλον.
Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας αλλά και να τους μάθουμε την αξία του.

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Η Περιβαλλοντική Κοινωνική Νοημοσύνη εισάγει έναν τρόπο σκέψης και λειτουργίας, πάνω στον τρόπο που μπορούμε να οργανώσουμε την καθημερινότητα μας, τη ζωή μας, τη δουλειά μας, και φυσικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ώστε η δράση μας να μην έχει δυσανάλογο κόστος πάνω στους φυσικούς πόρους, ενισχύοντας παράλληλα κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η συνεργασία, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η συλλογική δράση.

Για τη διάδοση της Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Νοημοσύνης, είναι απαραίτητη η δικτύωση, η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω στα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης αλλά και των τρόπων που μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος, μέσα από την καθημερινή δράση και πρακτική, να συνεισφέρει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και στη κοινωνική πρόοδο.

Το σήμα της Οργάνωσης Γη αναπαριστά τον άνθρωπο και τις δυνατότητες του πολιτισμού μας.

Η ανθρωπότητα σήμερα, παρ’ όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, έχει για πρώτη φορά στην ιστορία της τη δυνατότητα αλλά και τα μέσα ώστε να αναπτύξει έναν ουσιαστικό πολιτισμό με βάση το σεβασμό στη ζωή, την αγάπη για τη γνώση και την οικουμενικότητα της συνεργασίας (σπείρα).
Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων μας. Είναι σίγουρο ότι έχουμε τις δυνατότητες να δημιουργήσουμε έναν δίκαιο, ειρηνικό και ουσιαστικό πολιτισμό. Αρκεί να το πιστέψουμε.

Logo Earth White