15. Χερσαία Ζωή

Προστασία, αποκατάσταση και προαγωγή της αειφόρου χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, βιώσιμη διαχείριση των δασών, καταπολέμηση της απερήμωσης, ανάσχεση και αντιστροφή της υποβάθμισης του εδάφους και ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας

12142061_1626413470956175_912295453_n

Η ανθρώπινη ζωή εξαρτάται από τη χερσαία ζωή όσο και από την υποθαλάσσια, δηλαδή τόσο από το νερό όσο και από το χώμα! Τα φυτά μας παρέχουν το 80% της διατροφής μας και οι ανθρώπινες κοινωνίες στηρίζονται στη γεωργία ως σημαντικό οικονομικό πόρο και μέσο για την ανάπτυξη τους. Τα δάση καλύπτουν το 30 % της επιφάνειας της Γης, παρέχουν ζωτικής σημασίας ενδιαιτήματα  για εκατομμύρια είδη και σημαντική πηγή καθαρού νερού και οξυγόνου  ενώ είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η υποβάθμιση του εδάφους αφορά ένα σημαντικό ποσοστό των καλλιεργήσιμων εδαφών της Γης. Δημιουργεί άμεσες συνέπειες  για την ευημερία των ανθρώπων και την οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Προκαλεί την  απώλεια  αγροτικού εισοδήματος, αποδιοργανώνει τις τοπικές και περιφερειακές αγορές τροφίμων, ενώ οδηγεί σε κοινωνική και πολιτική αστάθεια.

Ο πληθυσμός της Γης αναμένεται να διπλασιαστεί σχεδόν μέχρι το 2050. Από τα 10 δισεκατομμύρια ανθρώπων που θα ζουν στον πλανήτη μας, το μεγαλύτερο ποσοστό θα κατοικεί στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές της Ασίας, της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής. Στις παραπάνω περιοχές η ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη είναι έντονη και σε συνδυασμό με την πίεση της πληθυσμιακής αύξησης, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων θα μεγιστοποιηθεί. Μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα υπάρχει ένας αυξανόμενος ανταγωνισμός ανάμεσα στις πιθανές χρήσεις της διαθέσιμης γης και η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι απίθανο να αποτελέσει προτεραιότητα, καθώς θα υπάρχουν άλλες πιο άμεσες ανάγκες.

GettyT8

Καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται και μαζί του η ζήτηση για γεωργικά προϊόντα, τα παραδοσιακά συστήματα διαχείρισης της καταρρέουν. Είναι μια κατάσταση που χειροτερεύει λόγω της υιοθέτησης  νέων καλλιεργητικών πρακτικών, συχνά μονοκαλλιεργειών. Όλο και μεγαλύτερο μέρος της εύφορης γης καλλιεργείται, χωρίς να δίδεται ιδιαίτερη φροντίδα στην προστασία του εδάφους, ενώ οι φτωχοί αγρότες και βοσκοί ωθούνται προς περιθωριακά εδάφη.  Η υποβάθμιση του εδάφους πλήττει ιδιαίτερα σκληρά  τις γυναίκες, καθώς είναι αυτές που παραδοσιακά αφιερώνουν χρόνο και κόπο στη γη. Οι γυναίκες καλλιεργούν, επεξεργάζονται,  διαχειρίζονται και  εμπορεύονται το μεγαλύτερο μέρος των τροφίμων και των άλλων φυσικών πόρων.

Σήμερα παρατηρείται πρωτοφανής υποβάθμιση των χερσαίων οικοσυστημάτων και η απώλεια της καλλιεργήσιμης γης αγγίζει το ιστορικό ποσοστό του 30% – 35%. Η ξηρασία και η ερημοποίηση των εδαφών αυξάνεται κάθε χρόνο και ανέρχεται σε απώλεια 12 εκατομμυρίων εκταρίων, επηρεάζοντας τις φτωχές κοινότητες σε όλο τον πλανήτη. Από τους 8.300 των γνωστών ειδών πανίδας το 8% έχουν εξαφανιστεί και το 22% κινδυνεύει να εξαφανιστεί .

Η σημασία του χώματος σε ένα video:

Στον στόχο αυτό εντάσσεται και η αειφορική διαχείριση των δασών, ως ένα πολύπλοκο οικοσύστημα η λειτουργία του οποίου, επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του εδάφους, του νερού και του αέρα. Προσφέρει προϊόντα για οικονομική εκμετάλλευση, δουλειά στους παραδασόβιους πληθυσμούς και αναψυχή στους επισκέπτες. Δηλαδή η λειτουργία του δάσους είναι πολλαπλή: Βιολογική – οικολογική, κοινωνική και οικονομική.

insave11939538_588477254624841_551407948_n

Επομένως η σωστή διαχείριση του δάσους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τρεις αυτές συνιστώσες της λειτουργίας του και να τις εξασφαλίζει στο διηνεκές (αειφορική διαχείριση).

Ο Παγκόσμιος στόχος 15 αναφέρεται στη χερσαία ζωή ως απαραίτητο και αναντικατάστατο πόρος επιβίωσης για τις ανθρώπινες κοινωνίες και απαιτεί τη συνεργασία όλων μας. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι σημαντικό να γνωρίσουμε και να μάθουμε τα είδη που κατοικούν μαζί μας στον πλανήτη. Αποτελεί χρέος μας, να διαφυλάξουμε την ικανότητα του φυσικού κόσμου να προσαρμόζεται στις περιβαλλοντικές αλλαγές και να εξελίσσεται. Η βιωσιμότητα του πλανήτη μας και η προστασία του φυσικού του πλούτου αποτελεί ηθική υποχρέωση απέναντι στις μελλοντικές γενιές.

Μία βόλτα στο Κέντρο της Γης, το οικολογικό πάρκο που δημιούργησε και συντηρεί η Οργάνωση Γη, μέσα από το μικρό άγριο οικοσύστημα αττικής βιοποικιλότητας, μία επίσκεψη στον βιολογικό λαχανόκηπο, τον ελαιώνα και το σταθμό κομπόστ, αποτελεί μία μοναδική εμπειρία που έχουν μοιραστεί περισσότεροι από 50.000 συμπολίτες μας.

Μείνε Συντονισμένος με την Οργάνωση Γη!

#Citizens$GlobalGoals

global-goals-ogi430