17. Ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Οι παγκόσμιοι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με μια ισχυρή δέσμευση από την παγκόσμια κοινότητα για συνεργασία. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι ενώ η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια από τις αναπτυγμένες χώρες αυξήθηκε κατά 66 % μεταξύ 2000 και 2014, οι ανθρωπιστικές κρίσεις που προκαλούνται από συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές κι άλλες αιτίες, συνεχίζουν να δημιουργούν την ανάγκη για βοήθεια.

Ο κόσμος μας σήμερα είναι πιο διασυνδεδεμένος από ποτέ άλλοτε. Η βελτίωση της πρόσβασης όλων των ανθρώπων στην τεχνολογία και τη γνώση είναι ένας σημαντικός τρόπος για να βοηθήσουμε να διαδοθούν σύγχρονες και νέες ιδέες και να προωθηθεί η καινοτομία. Ο συντονισμός των πολιτικών για την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη του εμπορίου μπορεί να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να διαχειριστούν το χρέος τους, καθώς και να προωθηθούν οι νέες επενδύσεις σε αυτές. Οι επιμέρους στόχοι για την επίτευξη του στόχου αυτού αφορούν στη συνεργασία στους τομείς της τεχνολογίας, του εμπορίου, της ανάπτυξης ικανοτήτων,των πολυμερών συμπράξεων, των ανοιχτών δεδομένων και της καταγραφής και λογοδοσίας.

Ο συγκεκριμένος στόχος αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Νότου, όπως επίσης και μεταξύ των χωρών του Νότου, βάσει της κατάρτισης εθνικών σχεδίων για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων. Η προώθηση του διεθνούς εμπορίου και η βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες να αυξήσουν τις εξαγωγές τους, αποτελούν εργαλεία που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός δίκαιου συστήματος εμπορικών συναλλαγών, ανοιχτό και προς όφελος όλων των λαών.

Η ενίσχυση της παγκόσμιας αλληλεγγύης είναι ένας από τους 17 παγκόσμιους στόχους που συνθέτουν την Ατζέντα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο και την επίτευξη των πολλαπλών στόχων.

Η Οργάνωση Γη ιδρύθηκε με σκοπό την διάδοση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής νοημοσύνης μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού καλλιεργούμε συνεχώς σημαντικές συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, με τα σχολεία κι άλλες συλλογικότητες,ΜΚΟ και φορείς, αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βιώσιμη ανάπτυξη για μικρούς και μεγάλους.

Μία από τις  βασικές αρχές δράσης και λειτουργίας μας (10 πράγματα που χρειάζεται να γνωρίζεις για την Οργάνωση Γη) είναι ότι μέσα από την διάχυση της γνώσης, καινοτόμων πρακτικών και την ανάδειξη της συλλογικότητας, μπορούμε όλοι να καλλιεργήσουμε έναν τρόπο σκέψης που μας οδηγεί σε συχνές, μικρές νίκες για τη βελτίωση της καθημερινότητας μας.

12118717_1080734141937790_4145400446448873502_n

Αν θες να ενημερώνεσαι στο e-mail σου για τους Παγκόσμιους Στόχους και θες να λάβεις μέρος στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Οργάνωσης Γη για τους παγκόσμιους στόχους #Citizens4GlobalGoals συμπλήρωσε τη Φόρμα Συμμετοχής και στείλε μας e-mail στο [email protected]

Μείνε συντονισμένος με την Οργάνωση Γη!