5. Ισότητα των Φύλων

Ενδυνάμωση του ρόλου των  γυναικών και των κοριτσιών στη κοινωνία και ενίσχυση της ισότητας των φύλων

Goal5-640x640

Το ζητούμενο είναι μια κοινωνία στην οποία άνδρες και γυναίκες μοιράζονται εξίσου τα αγαθά, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, στην εργασία, στην πολιτική, στην εξουσία, στον ελεύθερο χρόνο, στην οικογένεια και στην προσωπική ζωή. Μια κοινωνία όπου άνδρες και γυναίκες αποφασίζουν τι θα σπουδάσουν, με τι θα απασχοληθούν, πόσα παιδιά θα κάνουν, αν θα ασχοληθούν με τα κοινά, χωρίς το βάρος των στερεοτύπων του φύλου που προδιαγράφει επαγγέλματα, αμοιβές, καθήκοντα και απολαβές, αλλά και ολόκληρη τη δραστηριότητα της καθημερινής ζωής. Οι γυναίκες επηρεάζονται και επηρεάζουν με διαφορετικούς τρόπους την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Πολλές έρευνες στον ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο δείχνουν με αριθμούς ό,τι ο έμφυλος ρόλος, δεν είναι ανεξάρτητος από τις περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνίες.

women-in-parliament

Σύμφωνα με παγκόσμιες εκθέσεις όπως η Έκθεση του  Παγκόσμιου Οικονομικού Forum  του 2014 για τις ανισότητες ανάμεσα στα δύο φύλα σε όλο τον κόσμο, δείχνει ότι ο μέσος όρος της συμμετοχής των γυναικών στα Εθνικά Κοινοβούλια είναι μόλις 21,9% (το υψηλότερο ποσοστό απαντάται στην Αμερικανική ήπειρο με 26,6% και το χαμηλότερο στις χώρες του Ειρηνικού με 15,4%, ενώ η Ευρωπαϊκή ήπειρος έχει μέσο όρο 24,9%). Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, μόλις το 17% των δημάρχων στη Δυτική Ευρώπη, το 14% στην Ανατολική Ευρώπη και το 3% στην Καραϊβική είναι γυναίκες.

education-400px

Στο Δείκτη για το Χάσμα στον τομέα της Ισότητας των Φύλων (Gender Gap Index 2014) που ταξινομεί 142 κράτη με την εξής διαβάθμιση: από 0,00 ανισότητα έως 1,00 ισότητα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 91η θέση με επίδοση 0,678 (η πλήρης ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτυπώνεται στο βαθμό 1,00).

Από το 2000 ως σήμερα περισσότερα κορίτσια πηγαίνουν στο σχολείο σε σύγκριση με πριν από 15 χρόνια. Στις περισσότερες περιοχές του κόσμου έχει επιτευχθεί ο στόχος της ισότιμης πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες αποτελούν το 41% των εργαζομένων , που δραστηριοποιούνται εκτός του γεωργικού τομέας σε σύγκριση με το ποσοστό του 35% που ίσχυε πριν το 1990.

women-and-land-infographic1

Δεν υπάρχει όμως μόνο η ανάγκη να εξαλειφθούν οι μορφές βίας ενάντια στις γυναίκες ανά τον κόσμο και να αποκτηθεί ισότιμη συμμετοχή και πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, στους οικονομικούς πόρους, στην εκπαίδευση και την υγεία. Χρειάζεται να αντιμετωπιστούν και οι διακρίσεις που προκύπτουν μέσα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς σύμφωνα με έρευνες το 80% των περιβαλλοντικών προσφύγων είναι γυναίκες.

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως η ξηρασία, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα και μείωση της ασφάλειας σε τρόφιμα και νερό, επηρεάζει τις γυναίκες και τους άνδρες με διαφορετικό τρόπο. Το 70 %  των φτωχών του κόσμου είναι γυναίκες.

Οι γυναίκες αποτελούν το 45 % –  80%  του εργατικού δυναμικού παραγωγής τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών, και επηρεάζονται πολλαπλά από τη μείωση της καλλιεργήσιμης γης.

economy-wages-400px

Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα, την ίδια στιγμή διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε δράσεις προσαρμογής και μετριασμού των επιπτώσεων της  κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αν στρέψουμε το βλέμμα στις ανεπτυγμένες χώρες, σύμφωνα με έρευνα που έγινε από το London School of Economics (UN Women’s Commission Session – March 2009) οι Οι γυναίκες και οι άνδρες διαφορετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο από την κλιματική αλλαγή.

Οι άνδρες χρησιμοποιούντο αυτοκίνητό τους πιο συχνά από τις γυναίκες. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες πιο συχνά από τους άνδρες.

Το 62% των γυναικών είναι πρόθυμες να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε σύγκριση με το 54% των ανδρών.

Το 81% των γυναικών υποστηρίζουν δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματική αλλαγής, σε σύγκριση με το 67% των ανδρών.

Megacities_blogpostEN2

 

 

 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις προκλήσεις της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης:

Women and Climate Change https://youtu.be/0e3t5etctCQ

Women and Sustainable Development http://www.worldwatch.org/critical-role-women-sustainable-development

#Citizens4GlobalGoals

Μείνετε συντονισμένοι με την Οργάνωση Γη!

global-goals-ogi430