Βιωματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Οργάνωση Γη υλοποιεί δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης για μαθητές σχολείων (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Γυμνασίου, Λυκείου).

Τα βασικά προγράμματα για την περίοδο 2014 – 2015 είναι:

1. Ταξίδι στο Κέντρο της Γης
Ηλικία:άνω των 3 ετών

Είναι ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξενάγησης το οποίο πραγματοποιείται στο χώρο του Κέντρου της Γης.
Περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες, όπως πορείες και στάσεις σε ειδικά επιλεγμένους χώρους.
Τα παιδιά μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος μπορούν:
– Να έρθουν σε επαφή με τα εκθέματα και να καταλάβουν την δυναμική σχέση μεταξύ των εκθεμάτων και των ιδίων
– Να αποκομίσουν μια ολιστική αντίληψη όσον αφορά τη σχέση του ανθρώπου- περιβάλλοντος
– Να ανιχνεύσουν ένα λιτό τρόπο ζωής βάση των πραγματικών αναγκών
– Να ευαισθητοποιηθούν για την ανάγκη μιας συλλογικής προσπάθειας με στόχο την ομαλή μετάβαση σε ένα νέο αειφορικό μοντέλο

2. Είμαι ο Σπόρος
Ηλικία: Νηπιαγωγείο και Δημοτικό

Περιλαμβάνει παρατήρηση και επαφή με αληθινούς σπόρους, εξερεύνηση στον λαχανόκηπο, επίσκεψη στο σπορείο και στη συλλογή Σπόρων του Κέντρου της Γης καθώς και διαδραστικά παιχνίδια με θέμα τους Σπόρους.
Τα παιδιά μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος μπορούν:
– Να κατανοήσουν ότι ο σπόρος είναι μέρος του φυτού
– Να γνωρίσουν την ποικιλία που εμφανίζουν οι σπόροι (μέγεθος, χρώμα, σχήμα)
– Να συνδέσουν τους σπόρους με την διατροφή τους
– Να κατανοήσουν τους τρόπους κίνησης, μετακίνησης και διασποράς των σπόρων
– Να αντιληφθούν την ανταλλακτική αξία των σπόρων
– Να γνωρίσουν τρόπους συλλογής και διαφύλαξης των σπόρων
– Να αναπτύξουν θετική στάση για τη σημασία διαφύλαξης των ποικιλιών.
*Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε με αφορμή το φεστιβάλ Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης «Love Sporoi»

3. Ανακαλύπτοντας το χώμα
Ηλικία: Κατά τους χειμερινούς μήνες για προνήπια, νήπια και όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Ενώ κατά τους θερινούς και για Α’ και Β΄ Γυμνασίου.

Περιλαμβάνει παρατήρηση και ανίχνευση του χώματος, διαδραστική αφήγηση, παιχνίδια ερωτήσεων, αναπαράσταση δημιουργίας κομπόστ καθώς και διαδραστικά παιχνίδια .
Σκοπός του προγράμματος είναι τα παιδιά:
– Να γνωρίσουν το χώμα
– Να κατανοήσουν ότι το χώμα είναι η τροφή των φυτών
– Να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους
– Να αντιληφθούν και να εξοικειωθούν με την έννοια της κομποστοποίησης
– Να κατανοήσουν τη σημασία των αποικοδομητών

Όλα τα προγράμματα μας στηρίζονται στις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και πραγματοποιούνται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Κέντρου της Γης.
Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων συνεργαζόμαστε με την παιδαγωγική ομάδα “Be The Doers”.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να οργανώσετε τη δική σας εξερεύνηση επικοινωνήστε με τη παιδαγωγική μας ομάδα στο 2102325380.
Παράλληλα η Οργάνωση Γη συνεργάζεται με διάφορους φορείς και άλλες οργανώσεις δημιουργώντας pop up εργαστήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης για τα παιδιά της πόλης.

Όλες οι παιδικές δράσεις είναι σχεδιασμένες με σκοπό:
• Η εκπαίδευση συντελείται μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, προσπαθούμε το σύνολο των μεταδιδόμενων γνώσεων που απορρέουν από την συγκεκριμένη δράση να ενσωματώνεται στη καθημερινή ζωή.
• Η πλειοψηφία των δράσεων μας, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να λειτουργούν στο φυσικό περιβάλλον. Παρατηρούμε, εξερευνούμε, μαθαίνουμε.
• Χρησιμοποιούμε πολλαπλές μεθόδους παιδαγωγικής προσέγγισης (τέχνη, γραπτός λόγος, βιωματική δράση, παιχνίδι κτλ.), ενσωματώνοντας στη τυπική, τη μη τυπική εκπαίδευση με σκοπό την παραγωγή βιώματος και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
• Ομαδική έρευνα – ομαδική εργασία: Κανένας δεν μπορεί να παράξει μόνος του κάποιο αποτέλεσμα. Προτείνουμε ομαδικές δράσεις που έχουν σχεδιαστεί συλλογικά κι ένας από τους σκοπούς που επιτελούν είναι η κοινωνικοποίηση και η ενσωμάτωση κοινωνικών αξιών.
• Σεβόμαστε και συνδυάζουμε τα τοπικά πολιτισμικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του τόπου μας.