9.Βιομηχανία, Καινοτομία, Υποδομές

Κατασκευή ανθεκτικών υποδομών, προώθηση της βιώσιμης εκβιομηχάνισης και προαγωγή της καινοτομίας

21592856146_e0bb2e0dda_b

Όταν μιλάμε για υποδομές στο μυαλό μας έρχεται η ανεμπόδιστη και εύκολη κινητικότητα και η συνδεσιμότητα. Είναι τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, τα αεροδρόμια και οι θαλάσσιες μεταφορές που βοηθούν τη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών. Είναι η ηλεκτρική ενέργεια και το διαδίκτυο που συνδέει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη.
Όταν όλα αυτά λειτουργούν, η επαγγελματική και οικογενειακή καθημερινότητα μας λειτουργεί ομαλά και σχεδόν αγνοούμε την ύπαρξη τους ως κάτι αυτονόητο. Όταν όμως δεν λειτουργούν ή και δεν υπάρχουν η ζωή μας δυσκολεύει και η καθημερινότητα μας επιβαρύνεται. Η επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων ως το 2030 προϋποθέτει την επένδυση στην τεχνολογία και την καινοτομία .Παράλληλα αποτελεί κοινό τόπο ότι η αύξηση της παραγωγικότητας και των εισοδηματικών απολαβών και κατ’ επέκταση η βελτίωση του επιπέδου της υγείας και της εκπαίδευσης των κοινωνιών απαιτούν μελετημένες επενδύσεις σε ουσιαστικές υποδομές.
Με περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού να ζει σε πόλεις, γίνεται κατανοητό ότι η επένδυση στις μεταφορές και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποκτούν ολοένα και αυξανόμενη σημασία. Η τεχνολογική πρόοδος θεωρείται το κλειδί για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις του καιρού μας, ειδικά στους τομείς της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης. Η επιστημονική έρευνα και η καινοτομία στον βιομηχανικό κλάδο θεωρούνται επίσης σημαντικοί τρόποι για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

riosdg9_cl
Περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, και 90 % είναι από τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η γεφύρωση αυτού του ψηφιακού χάσματος είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση, και ως εκ τούτου προωθούν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

declaration

Χρήσιμα στοιχεία:

  • 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον αναπτυσσόμενο κόσμο αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε ηλεκτρικό ρεύμα με πλήρες ωράριο.
  • 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής και σχεδόν 800 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό, πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια από αυτούς κυρίως στη Νότια Αφρική και τη Νότια Ασία.
  •  1-1,5 εκατομμυρίου άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες υπηρεσίες τηλεφωνίας
  • Οι ανεπαρκείς υποδομές δημιουργούν εμπόδια που επηρεάζουν την πρόσβασης στις αγορές, δεν βοηθούν στην ανάπτυξη θέσεων εργασίας, προκαλούν χάσμα στην ενημέρωση και την κατάρτιση του πληθυσμού, δημιουργώντας αναχώματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη βιομηχανική επεξεργασία και μεταποίηση κατέχουν τα πρωτία στη δημιουργία θέσεων εργασίας παγκοσμίως.  Αποτελούν περισσότερο από το 90% των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο και απασχολούν το 50%-60% των εργαζομένων παγκοσμίως.
  • Σε χώρες όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι σήμερα περίπου 2,3 εκατομμύρια. Εκτιμάται ότι μέχρι το 20130 θα δηιουργηθούν επρίπου 20.000.000 θέσεις παγκοσμίως σε αυτόν τον τομέα.
  • Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες διαθέτουν μεγάλο απόθεμα εργατικού δυναμικού στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στην κλωστουφαντουργία εμφανίζοντας καλές προοπτικές με τις κατάλληλες επενδύσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
  • Στις αναπτυσσόμενες χώρες, μόλις το 30% της γεωργικής παραγωγής υφίσταται βιομηχανική επεξεργασία. Σε χώρες με υψηλό εισόδημα, το 98% επεξεργάζεται, καταδεικνύοντας ότι υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για τις αναπτυσσόμενες χώρες στην βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

#Citizens4GlobalGoals

Μείνε Συντονισμένος με την Οργάνωση Γη!

global-goals-ogi430