8. Καλές θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη

Προώθηση μίας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και εξασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας για όλους

Mafikizolo raised a flag to represent Goal 8, Decent Work and Economic Growth, at Constitution Hill in Johannesburg, South Africa, to support the UN Global Goals for Sustainable Development. Credit: Nicki Priem

Mafikizolo raised a flag to represent Goal 8, Decent Work and Economic Growth, at Constitution Hill in Johannesburg, South Africa, to support the UN Global Goals for Sustainable Development. Credit: Nicki Priem

Περίπου ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός εξακολουθεί να ζει με περίπου US $ 2 την ημέρα. Σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη το να έχεις μία δουλειά δεν εγγυάται αυτόματα και την δυνατότητα σου να αποκτήσεις ένα αξιοπρεπές οικογενειακό εισόδημα διαβίωσης. Η αργή και άνιση πρόοδος μαρτυρά τη συνεχιζόμενη έλλειψη ευκαιριών αξιοπρεπούς εργασίας και της ανεπάρκειας των επενδύσεων που οδηγούν με τη σειρά τους ουσιαστικά στη διάβρωση μιας σημαντικής προϋπόθεσης για την ισχύ του κοινωνικού συμβολαίου της σύγχρονης διεθνούς κοινότητας για ισότιμη συμμετοχή του πληθυσμού στην εξέλιξη και την πρόοδο.
Η προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί από τις κοινωνίες να δημιουργούν τις συνθήκες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να έχουν ποιότητα στην εργασία τους, τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να υποθηκεύονται οι φυσικοί πόροι.
Κατά τα τελευταία 25 χρόνια ο αριθμός των εργαζομένων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας έχει μειωθεί σημαντικά, παρά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 2008-2009. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η μεσαία τάξη καλύπτει σήμερα περισσότερο από το 34 % της συνολικής απασχόλησης – τριπλάσιο αριθμό σε σύγκριση με τα χρόνια 1991- 2015.
Την ίδια στιγμή όμως, καθώς η παγκόσμια οικονομία εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης παρατηρείται επιβράδυνση της ανάπτυξης, διεύρυνση των ανισοτήτων σ την απασχόληση , η οποία εμφανίζει δυσαναλογία μεταξύ της προσφορά και της ζήτησης. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, πάνω από 204 εκατ άνθρωποι είναι άνεργοι το 2015.

world-map-unemployment-rate-by-country

Ο συγκεκριμένος Παγκόσμιος Στόχος αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, επίτευξη υψηλότερων επιπέδων παραγωγικότητας και ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας. Η προώθηση πολιτικών που ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας είναι το κλειδί για αυτό, όπως και η υιοθέτηση αποτελεσματικών μέτρων για την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας, της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων.

Τι εννοεί η Παγκόσμια Κοινότητα όταν μιλά για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας;

Το Πρωτόκολλο του ILO (International Labor Organization) κατά της καταναγκαστικής εργασίας

Η ηθοποιός Robin Wright δίνει φωνή στα εκατομμύρια θύματα του trafficking

#Citizens4GlobalGoals

Mείνε Συντονισμένος με την Οργάνωση Γη!

global-goals-ogi430