Our Blog

Διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και παραγόμενη με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα ενέργεια, για όλους

Μεταξύ των δεκαετιών 1990 και 2010, ο αριθμός των ανθρώπων που απέκτησαν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε κατά 1,7 δισεκατομμύρια. Η ανάγκη αυτή όμως παραμένει απεριόριστη καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται και διαρκώς δημιουργείται νέα μεγαλύτερη ανάγκη για παραγωγή ενέργειας, για παραγωγή δηλαδή της δύναμης εκείνης που κινεί σχεδόν όλα όσα υπάρχουν γύρω μας. Η παγκόσμια οικονομία είναι εξαρτημένη από την καύση ορυκτών καυσίμων για να λειτουργήσει και η ανθρωπότητα βρίσκεται απέναντι σε ένα σοβαρό γρίφο καθώς η παραγωγή ενέργειας ως έχει δημιουργεί ταυτόχρονα μία σειρά από πρόσθετες ανάγκες μέσω της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Από την άλλη πλευρά, σχεδόν το 1/4 του πλανήτη (1.8 δισεκατομμύρια άνθρωποι) δεν έχουν απολύτως καμία πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας, αναδεικνύοντας μία τραγική ειρωνεία και εγκληματική αδικία που συντελείται εις βάρος του αναπτυσσόμενου και λιγότερο ανεπτυγμένου κόσμου, αφού ειδικά στις χώρες που κυριαρχεί η «ενεργειακή πείνα», υπάρχουν μεγάλα αποθέματα ορυκτών καυσίμων, αλλά κυρίως υπάρχει αφθονία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τα τελευταία χρόνια , υπήρξε μια ώθηση για την ενθάρρυνση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, (Ηλιακή (από τον ήλιο) – Υδραυλική (από το νερό) – Αιολική (από τον άνεμο) – Βιομάζα (οργανική ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, παραγωγή βιοαερίου, παραγωγή αιθανόλης και βιοντήζελ) – Γεωθερμική (ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και σχετίζεται με την ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες γεωλογικές και γεωτεκτονικές συνθήκες της κάθε περιοχής), για να φτάσουμε το 2011 οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 20 τοις εκατό της παγκόσμιας ενέργειας που παράγεται. Ακόμα όμως και οι πηγές αυτές, δεν είναι ανεξάντλητες, οπότε το θέμα της ενέργειας αγγίζει τρία σημαντικά πεδία, της παραγωγής, της διαχείρισης – κατανάλωσης και της πρόσβασης.
Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θ’ αυξηθεί κατά 44% από το 2006 έως το 2030 και κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Γι’ αυτό για την υλοποίηση του Παγκόσμιο Στόχος 7, προϋπόθεση είναι η αύξηση του μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη παγκόσμια παραγωγή ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η υιοθέτηση οικονομικώς αποδοτικών για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα κτίρια και τη βιομηχανία κατά 14%. Η συνεργασία μεταξύ των χωρών σε ερευνητικούς τομείς για ανεύρεση καινοτόμων προϊόντων προς αυτό το σκοπό είναι ένα από τα βασικά μέσα επίτευξης αυτού του στόχου.

Η Οργάνωση Γη δημιούργησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ανακύκλωσe που απευθύνεται σε μαθητές σχολείων με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους επάνω τη χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για το χρονικό διάστημα 2013 – 2014 συμμετείχαν 7.000 μαθητές από 30 σχολεία και κατασκευάστηκαν δύο ζωντανά εκθέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο Κέντρο της Γης.

Για περισσότερη ενημέρωση σχετικά με το μέλλον της ενέργειας αλλά και των κοινωνιών μας μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω  ντοκυμαντέρ διάρκειας 60:

Αν θες να ενημερώνεσαι στο e-mail σου για τους Παγκόσμιους Στόχους και θες να λάβεις μέρος στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Οργάνωσης Γη για τους παγκόσμιους στόχους #Citizens4GlobalGoals συμπλήρωσε τη Φόρμα Συμμετοχής και στείλε μας e-mail στο [email protected]

Μείνε συντονισμένος με την Οργάνωση Γη!

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.