October 2015

Διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και παραγόμενη με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα ενέργεια, για όλους

Μεταξύ των δεκαετιών 1990 και 2010, ο αριθμός των ανθρώπων που απέκτησαν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε κατά 1,7 δισεκατομμύρια. Η ανάγκη αυτή όμως παραμένει απεριόριστη καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται και διαρκώς δημιουργείται νέα μεγαλύτερη ανάγκη για παραγωγή ενέργειας, για παραγωγή δηλαδή της δύναμης εκείνης που κινεί σχεδόν όλα όσα υπάρχουν γύρω μας. Η παγκόσμια οικονομία είναι εξαρτημένη από την καύση ορυκτών καυσίμων για να λειτουργήσει και η ανθρωπότητα βρίσκεται απέναντι σε ένα σοβαρό γρίφο καθώς η παραγωγή ενέργειας ως έχει δημιουργεί ταυτόχρονα μία σειρά από πρόσθετες ανάγκες μέσω της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Από την άλλη πλευρά, σχεδόν το 1/4 του πλανήτη (1.8 δισεκατομμύρια άνθρωποι) δεν έχουν απολύτως καμία πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας, αναδεικνύοντας μία τραγική ειρωνεία και εγκληματική αδικία που συντελείται εις βάρος του αναπτυσσόμενου και λιγότερο ανεπτυγμένου κόσμου, αφού ειδικά στις χώρες που κυριαρχεί η «ενεργειακή πείνα», υπάρχουν μεγάλα αποθέματα ορυκτών καυσίμων, αλλά κυρίως υπάρχει αφθονία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τα τελευταία χρόνια , υπήρξε μια ώθηση για την ενθάρρυνση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, (Ηλιακή (από τον ήλιο) – Υδραυλική (από το νερό) – Αιολική (από τον άνεμο) – Βιομάζα (οργανική ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, παραγωγή βιοαερίου, παραγωγή αιθανόλης και βιοντήζελ) – Γεωθερμική (ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και σχετίζεται με την ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες γεωλογικές και γεωτεκτονικές συνθήκες της κάθε περιοχής), για να φτάσουμε το 2011 οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 20 τοις εκατό της παγκόσμιας ενέργειας που παράγεται. Ακόμα όμως και οι πηγές αυτές, δεν είναι ανεξάντλητες, οπότε το θέμα της ενέργειας αγγίζει τρία σημαντικά πεδία, της παραγωγής, της διαχείρισης – κατανάλωσης και της πρόσβασης.
Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θ’ αυξηθεί κατά 44% από το 2006 έως το 2030 και κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Γι’ αυτό για την υλοποίηση του Παγκόσμιο Στόχος 7, προϋπόθεση είναι η αύξηση του μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη παγκόσμια παραγωγή ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η υιοθέτηση οικονομικώς αποδοτικών για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα κτίρια και τη βιομηχανία κατά 14%. Η συνεργασία μεταξύ των χωρών σε ερευνητικούς τομείς για ανεύρεση καινοτόμων προϊόντων προς αυτό το σκοπό είναι ένα από τα βασικά μέσα επίτευξης αυτού του στόχου.

Η Οργάνωση Γη δημιούργησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ανακύκλωσe που απευθύνεται σε μαθητές σχολείων με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους επάνω τη χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για το χρονικό διάστημα 2013 – 2014 συμμετείχαν 7.000 μαθητές από 30 σχολεία και κατασκευάστηκαν δύο ζωντανά εκθέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο Κέντρο της Γης.

Για περισσότερη ενημέρωση σχετικά με το μέλλον της ενέργειας αλλά και των κοινωνιών μας μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω  ντοκυμαντέρ διάρκειας 60:

Αν θες να ενημερώνεσαι στο e-mail σου για τους Παγκόσμιους Στόχους και θες να λάβεις μέρος στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Οργάνωσης Γη για τους παγκόσμιους στόχους #Citizens4GlobalGoals συμπλήρωσε τη Φόρμα Συμμετοχής και στείλε μας e-mail στο [email protected]

Μείνε συντονισμένος με την Οργάνωση Γη!

Ανάληψη άμεσης συλλογικής δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής  και των επιπτώσεών της

Όλες οι χώρες στον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωπες με τις  επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου συνεχίζουν να αυξάνονται και είναι σήμερα περισσότερο από  50% υψηλότερες από τα επίπεδα του 1990. Επιπλέον, η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί μακροχρόνιες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα με σοβαρές επιπτώσεις στον τρόπο ζωής, στις παραδόσεις αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο.

Οι μέσες ετήσιες απώλειες από σεισμούς, τσουνάμι, κυκλώνες και τροπικές πλημμύρες μετρούνται  σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια $, γεγονός που απαιτεί μια επένδυση ύψους 6 δισεκατομμύριών $ ετησίως για τη διαχείριση των κινδύνων των καταστροφών. Ο στόχος είναι να αξιοποιηθούν 100 δισεκατομμύρια $ ετησίως μέχρι το 2020, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή στις αναπτυσσόμενες χώρες και στην παροχή τεχνικών λύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας προσαρμογής των πιο ευάλωτων περιοχών, όπως π.χ. των μεσογειακών χωρών και των νησιωτικών κρατών, θα πρέπει να συμβαδίζει, με τις προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση και την ενσωμάτωση των μέτρων στις εθνικές πολιτικές και στρατηγικές και κατ΄επέκταση την αντίληψη όλων των κοινωνιών ότι χρειάζεται άμεση συλλογική δράση για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας στους δύο βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι ένας από τους 17 παγκόσμιους στόχους που συνθέτουν την Ατζέντα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030.

Η κλιματική αλλαγή και η έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση που ζούμε, στάθηκαν η αφετηρία για τη δημιουργία της Οργάνωσης Γη, με τη μόνη διαφορά ότι ο σκοπός μας δεν αφορά στο γεγονός αλλά στην αιτία του. Μία από τις  βασικές αρχές δράσης και λειτουργίας μας (10 πράγματα που χρειάζεται να γνωρίζεις για την Οργάνωση Γη) είναι ότι πιστεύουμε ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα, είναι πρωτίστως κοινωνικά. Για την αντιμετώπιση τους χρειάζονται ολιστικές προσεγγίσεις (3). Για τον σκοπό αυτό οι άνθρωποι της  Οργάνωσης Γη δημιούργησαν με παρεμβάσεις ανάπλασης φυσικού τοπίου το Κέντρο της Γης, στην καρδιά της Αθήνας στο Ίλιον, με σκοπό την λειτουργία του ως ένα οικολογικό πάρκο (εκπαίδευση και ψυχαγωγία), στο οποίο έχουν αναπτυχθεί μία σειρά από δράσεις της Οργάνωσης Γη όπως τα βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, η Κυριακή στη Γη με τη Συλλογική Κουζίνα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέργων στη βιολογική γεωργία Εισαγωγή στη Γεωργία και πολλά άλλα.

Η πρωτοβουλία της δημιουργίας του Κέντρου της Γης διαγωνίζεται έως 30 Οκτωβρίου 2015 στα βραβεία του θεσμού Bravo – Sustainability 2020. Για να ενισχύσετε τη δράση μας ψηφίστε μας εδώ και βοηθήστε να διαδοθούν τέτοιες πρωτοβουλίες.

Αν θες να ενημερώνεσαι στο e-mail σου για τους Παγκόσμιους Στόχους και θες να λάβεις μέρος στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Οργάνωσης Γη για τους παγκόσμιους στόχους #Citizens4GlobalGoals συμπλήρωσε τη Φόρμα Συμμετοχής και στείλε μας e-mail στο [email protected]

Μείνε συντονισμένος με την Οργάνωση Γη!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!