2. Εξάλειψη της πείνας

Επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας, βελτίωση του διατροφικού μας μοντέλου και προώθηση της βιώσιμης γεωργίας

Goal-2-quote11-640x640Είναι καιρός να επανεξετάσουμε τον τρόπο που καλλιεργούμε, μοιραζόμαστε και καταναλώνουμε την τροφή μας. Δεν νομίζετε;
Αν αυτή τη φορά το κάνουμε σωστά, η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία μπορούν να προσφέρουν θρεπτική τροφή για όλους, να δημιουργήσουν αξιοπρεπή εισοδήματα, και να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και την προστασία του περιβάλλοντος με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Αυτή τη στιγμή, τα έδαφος, το γλυκό νερό, οι ωκεανοί, τα δάση και η παγκόσμια βιοποικιλότητα υποβαθμίζονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Επιπρόσθετα, η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πίεση στους φυσικούς πόρους μεγεθύνοντας τους κινδύνους που συνδέονται με φυσικές καταστροφές όπως η ξηρασία και η ερημοποίηση εδαφών αλλά και οι πλημμύρες, τυφώνες κλπ. Μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της υπαίθρου δυσκολεύεται να καλύψει τις ανάγκες του, όπως έκανε επί χρόνια μέσα από την καλλιέργεια της γης και αναγκάζεται να μεταναστεύσει μακριά από τη γη που μεγάλωσε, με σκοπό την αναζήτηση νέων ευκαιριών.

Amartya-Sen-Quote-640x667
Μια ριζική αλλαγή του παγκόσμιου συστήματος παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων είναι αναγκαία, αν θέλουμε και επιθυμούμε να καλύψουμε τον στόχο της εξάλειψης της πείνας για τα σημερινά 795 εκατομμύρια ανθρώπων που πεινούν και υποσιτίζονται αλλά και των επιπλέον 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που υπολογίζεται ότι δεν θα μπορούν να καλύπτουν τις διατροφικές τους ανάγκες έως το 2050.
Αυτή τη στιγμή περίπου 90 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών είναι λιποβαρή, με άμεσους κινδύνους για την υγεία τους. Την ίδια ώρα τουλάχιστον το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται κάθε χρόνο στον κόσμο για κατανάλωση σπαταλιέται , περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι. (Global Food Losses and Food Waste FAO, 2011), περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο υποσιτίζονται ενώ θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον υποσιτισμό με λιγότερο από το ένα τέταρτο των τροφίμων που σπαταλούνται στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. (Waste: Uncovering the Global Food Scandal, Stuart, Τ., Penguin, 2009), τέλος το 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των πλούσιων χωρών προέρχεται από την καλλιέργεια τροφίμων που καταλήγουν να μην καταναλώνονται. (Waste: Uncovering the Global Food Scandal, Stuart, Τ., Penguin, 2009).

world-map
Ο συγκεκριμένος στόχος αποσκοπεί στον τερματισμό όλων των μορφών της πείνας και του υποσιτισμού ως το 2030, διασφαλίζοντας σε όλους τους ανθρώπους – και ιδιαίτερα στα παιδιά και στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς – πρόσβαση σε επαρκή και θρεπτική τροφή όλο το χρόνο. Εργαλεία για την επίτευξη του στόχου είναι η προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μικρής κλίμακας αγροτών (family farming), επιτρέποντας την ίση πρόσβαση στη γη, την τεχνολογία και τις αγορές, αλλά και η διεθνής συνεργασία για την εξασφάλιση επενδύσεων σε υποδομές και τεχνολογίες για την καλύτερη οργάνωση , και προώθηση της βιώσιμης γεωργίας.

Rethink World Hunger: https://youtu.be/lkLU-bS_djs

Το πλήρες οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος της σπατάλης τροφίμων στο παρακάτω video

Μόνο η εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης ανδρών και γυναικών στους παραγωγικούς πόρους και τις υπηρεσίες, μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων κατά 20%-30%, εξασφαλίζοντας φαγητό σε επιπλέον 150 εκατομμύρια ανθρώπων ετησίως.
Αναλυτικά στο video

#Citizens4GlobalGoals

Μείνε συντονισμένος με την Οργάνωση Γη!

global-goals-ogi430