Το Κέντρο της Γης με δύο λόγια

Ενημερωτικό φυλλάδιο

 

 

Τον Ιανουάριο του 2012 εγκαινιάσαμε μια νέα υποδομή στην Αθήνα η οποία έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει, να εκπαιδεύσει και να ενημερώσει το κοινό της μεγαλύτερης και πολυπληθέστερης πόλης της χώρας για τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον και ο πολιτισμός μας και συγχρόνως να προσφέρει λύσεις υπό το πρίσμα της Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Νοημοσύνης.

Η υποδομή αυτή φέρει την ονομασία «Κέντρο της Γης».

Το Κέντρο της Γης λειτουργεί ως ορμητήριο για τη συνολική δραστηριότητα της Οργάνωσης Γη.

«Το Κέντρο της Γης έχει σκοπό τη διεύρυνση των οριζόντων των επισκεπτών του».

Οργάνωση Γη